Anneleen de Ruiter, University of Oxford, UK

Reiskosten ivm onderzoek naar een klimaat- en sociaal rechtvaardig Indus Delta landschap in het kader van de masterstudie in Nature, Society and Environmental Governance. Mijn onderzoek maakt deel uit van het Pakistan Field Research Programme (PAK-FRP), een jaarlijkse samenwerking tussen organisaties in het Verenigd Koninkrijk en Pakistan.

Dit project zal onderzoeken hoe verschillende groepen nieuwe landschapsontwikkelingen in de Indusdelta na de overstromingen van 2022 ervaren, om kennis te helpen ontwikkelen om het deltalandschap op een sociaal en ecologisch rechtvaardige manier vorm te geven. Dit project richt zich vooral op de opvattingen van de gemeenschap over de projecten en hoe deze de leefomgeving van de gemeenschap beïnvloeden. De verwachting is dat het perspectief van boeren en vissers zal verschillen van de verhalen van de overheid of internationale betrokkenen.

Meer subsidies

Stichting OASE, Rotterdam

Themanummer #114: Optimisme of de ondergang? Ondanks klimaatcatastrofes, toenemende schaarste aan grondstoffen en ongelijkheid, een wereldwijde pandemie… Read More

Julia Garcia Sanjuán, TU Delft

Reiskosten onderzoeksmasterproject ‘Her own home’. Het gebruik van data als ontwerpinstrument om duurzamere en inclusievere woningtypologieën te… Read More

Urban Language

Onderzoek ‘How can we steer Chongming Eco-Island into a more resilient direction in the face of increasing… Read More

Stichting OASE

Themanummer #110: De grond van de (ontwerp-)kwestie / A project of the soil… Read More
bekijk alle subsidies