Contact

De Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting beheert de geestelijke en intellectuele nalatenschap van de architect-stedenbouwkundige prof. C. van Eesteren en van zijn collega en geestverwant planoloog/stedenbouwkundige prof. ir. Th.K. van Lohuizen.

Postadres:
Postbus 15
1000 AA  Amsterdam

Contact
Femke E. Dijkstra
T 06 – 49 29 33 44
info@efl-stichting.nl

Bereikbaarheid
ma. di. & do. van 10.00 – 16.30 uur