nai010 uitgevers, Rotterdam

Publicatiereeks ‘No Documents, No Histories’.

De publicatiereeks No Documents No Histories heeft als doel het bijdragen aan een completere architectuurgeschiedenis, waarbij belangrijke onzichtbare stemmen in de Nederlandse architectuur worden ontsloten, gepresenteerd en van cultuurhistorische context voorzien. De reeks stimuleert onderzoek naar meerstemmigheid binnen architectuur. Hierbij fungeert het feminiene in het eerste nummer als place holder voor diverse onzichtbare stemmen. De aanwezigheid van een grote diversiteit aan rolmodellen is belangrijke voor de ontwikkeling van hedendaagse en toekomstige generaties in het ontwerpveld. De doelstelling is om elke twee jaar een publicatie aan de reeks te kunnen toevoegen. Binnen de publicatiereeks verschijnen zowel theoretische edities, alsook monografische publicaties. Bij deze reeks wordt eveneens een publieksprogramma ontwikkeld, waarbij ruimte wordt gecreëerd voor gesprek en discussie over het thema van meerstemmigheid in architectuur.

Meer subsidies

Universiteit van Amsterdam |Gerealiseerd

Project EU@Amsterdam – een stedelijke raad… Read More

Studio Inscape, Rotterdam

Ontwerpend onderzoek De Verenigde Schelde naar de regio Zuidwestelijke Delta en hoe zij door landschapsmakers zal worden… Read More

Floor Milikowski, Amsterdam

Onderzoeksjournalistiek boek met als werktitel ‘Van wie is de stad?’… Read More

IJsselmeervereniging, Sneek

Het IJsselmeerspel, educatief dilemmaspel voor studenten VWO, HBO en WO De leerlingen worden op speelse wijze in… Read More
bekijk alle subsidies