nai010 uitgevers, Rotterdam

Publicatiereeks ‘No Documents, No Histories’.

De publicatiereeks No Documents No Histories heeft als doel het bijdragen aan een completere architectuurgeschiedenis, waarbij belangrijke onzichtbare stemmen in de Nederlandse architectuur worden ontsloten, gepresenteerd en van cultuurhistorische context voorzien. De reeks stimuleert onderzoek naar meerstemmigheid binnen architectuur. Hierbij fungeert het feminiene in het eerste nummer als place holder voor diverse onzichtbare stemmen. De aanwezigheid van een grote diversiteit aan rolmodellen is belangrijke voor de ontwikkeling van hedendaagse en toekomstige generaties in het ontwerpveld. De doelstelling is om elke twee jaar een publicatie aan de reeks te kunnen toevoegen. Binnen de publicatiereeks verschijnen zowel theoretische edities, alsook monografische publicaties. Bij deze reeks wordt eveneens een publieksprogramma ontwikkeld, waarbij ruimte wordt gecreëerd voor gesprek en discussie over het thema van meerstemmigheid in architectuur.

Meer subsidies

Eo Wijers-stichting, Rotterdam

Voorbereidingsfase Eo Wijersprijsvraag Editie 12. De Eo Wijersprijsvraag wordt jaarlijks gehouden met als inzet de verbetering van… Read More

Uitgeverij De Bezig Bij

Onderzoek tbv publicatie over L.S.P. Scheffer, hoofd stadsontwikkeling 1928-52… Read More

Wageningen Universiteit |Gerealiseerd

Onderzoek na storm Sandy in New Jersey, VS (masterthesis landschapsarchitectuur)… Read More

Carolina Eboli, TU Delft

Reiskosten Masteronderzoek Project under Smart Cities and Urban Metabolism Research Group… Read More
bekijk alle subsidies