Disclaimer

Disclaimer

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt  of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de EFL Stichting is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij de EFL Stichting.

De EFL Stichting streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. De EFL Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

De EFL Stichting bewaart slechts door subsidieaanvragers zelf verstrekte gegevens. Deze worden uitsluitend gebruikt om contact te leggen met subsidieaanvragers en nooit zonder toestemming gedeeld met derden. De EFL Stichting vermeldt toegezegde subsidies op de website. Indien u bezwaar heeft tegen vermelding op de website, dan verzoeken wij u dit te melden via info@efl-stichting.nl.