Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting

Over de EFL Stichting

Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting

De Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting beheert de nalatenschap van de architect-stedenbouwkundige prof. C. van Eesteren (1897-1988) en van zijn collega en geestverwant planoloog-stedenbouwkundige prof.ir. Th.K. van Lohuizen (1890-1956). Hun namen zijn voor altijd verbonden aan het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) voor de stad Amsterdam uit 1934, waarin een grote uitbreiding naar het westen en het zuiden van de stad werd voorzien.

De EFL Stichting, mede-vernoemd naar Van Eesterens echtgenote Frieda Fluck, is in 1975 opgericht met een tweeledig doel. Enerzijds is zij gericht op het bewaren en beheren van de archieven, auteursrechten en intellectuele nalatenschap van Cornelis van Eesteren en Theodoor van Lohuizen. Anderzijds stimuleert de stichting via subsidies de ontwikkeling van stedenbouw, planologie en landschapsarchitectuur in de geest van Van Eesteren en Van Lohuizen.

Ascona, 1927

Ascona, 1927

Bestuur en organisatie

Voorzitter
– mevr. ir. Hilde (H.M.) Blank, (TU Delft stedenbouw) directeur/eigenaar BVR adviseurs en directeur AM concepts, lid begeleidingscollege Planbureau voor  de Leefomgeving

Secretaris / Penningmeester
– mr. Huib (H.) van Eesteren, gepensioneerd

Leden
– mevr. drs. Catja (J.C.) Edens, architectuurhistoricus. Zij is onderzoeker voor het lectoraat Future Urban Regions en doceert aan de TU Delft en Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Vanuit haar bureau Spatie werkt zij aan publicaties en architectuurprijzen als Archiprix International. Ook maakt zij het radioprogramma Architecture City
– prof.dr.  Zef (J.J.M.) Hemel, planoloog. Bezet sinds 2012 de Wibautleerstoel voor grootstedelijke vraagstukken aan de UvA, daarnaast werkzaam voor de Amsterdam Economic Board, tevens bestuurslid van het Forum voor Stedelijke Vernieuwing, van de stichting Thinking City en van de stichting Amsterdam 750 jaar
– mevr. dr.ir. Jannemarie (J.M.) de Jonge, landschapsarchitect, sinds 2007 partner en adviseur bij adviesbureau Wing
– prof.dr.ir. Han (V.J.) Meyer, Stedenbouwkundige, Em.hoogleraar Stedenbouwkunde TU Delft
– dr. Stan (S.J.H.) Majoor, Lector en directeur Speerpunt Urban Management aan de Hogeschool van Amsterdam
– Maarten (M.) van Poelgeest, partner bij adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF), verbonden als bestuurlijk diplomaat aan de Almere 2.0, draagt bij aan het actieprogramma Wooncoöperatie van Platform31 en werkt vanuit het Servicepunt Duurzame Energie Noord Holland aan de aanpak van de bestaande woningvoorraad. Tussen 2006 en 2014 wethouder van de gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor Ruimtelijke Ordening, Grondzaken, Klimaat & Energie

Secretariaat
Femke E. Dijkstra

ANBI gegevens