Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting

Over de EFL Stichting

Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting

De Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting beheert de nalatenschap van de architect-stedenbouwkundige prof. C. van Eesteren (1897-1988) en van zijn collega en geestverwant planoloog-stedenbouwkundige prof.ir. Th.K. van Lohuizen (1890-1956). Hun namen zijn voor altijd verbonden aan het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) voor de stad Amsterdam uit 1934, waarin een grote uitbreiding naar het westen en het zuiden van de stad werd voorzien.

De EFL Stichting, mede-vernoemd naar Van Eesterens echtgenote Frieda Fluck, is in 1975 opgericht met een tweeledig doel. Enerzijds is zij gericht op het bewaren en beheren van de archieven, auteursrechten en intellectuele nalatenschap van Cornelis van Eesteren en Theodoor van Lohuizen. Anderzijds stimuleert de stichting via subsidies de ontwikkeling van stedenbouw, planologie en landschapsarchitectuur in de geest van Van Eesteren en Van Lohuizen.

Ascona, 1927

Ascona, 1927

Bestuur en organisatie

Voorzitter
– mevr. ir. Hilde (H.M.) Blank, (TU Delft stedenbouw) directeur/eigenaar BVR adviseurs en stadsbouwmeester Leiden, lid begeleidingscollege Planbureau voor de Leefomgeving en lid Raad van Toezicht Mobile Arts

Secretaris / Penningmeester
– mr. Huib (H.) van Eesteren, gepensioneerd

Leden
– mevr. drs. Catja (J.C.) Edens, architectuurhistoricus. Zij is onderzoeker voor het lectoraat Future Urban Regions en doceert aan de TU Delft en Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Vanuit haar bureau Spatie werkt zij aan publicaties en architectuurprijzen als Archiprix International. Ook maakt zij het radioprogramma Architecture City
– mevr. dr.ir. Jannemarie (J.M.) de Jonge, landschapsarchitect, sinds 2007 partner en adviseur bij adviesbureau Wing
– dr. Stan (S.J.H.) Majoor, lector en directeur Centre of Expertise Urban Governance and Social Innovation aan de Hogeschool van Amsterdam
– Maarten (M.) van Poelgeest, partner bij adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF). Tussen 2006 en 2014 wethouder van de gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor Ruimtelijke Ordening, Grondzaken, Klimaat & Energie. Nu o.a. Tafelvoorzitter uitvoeringsoverleg Gebouwde Omgeving Klimaatakkoord en bestuurlijk diplomaat Almere 2.0.
– prof.dr. Edwin (E.) Buitelaar, onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving en bijzonder hoogleraar bij de Universiteit Utrecht. Onderzoeker op het vlak van gebieds- en vastgoedontwikkeling
– dr. Leeke (L.G.A.J.) Reinders is als antropoloog werkzaam bij de Chair van Urban Architecture, TU Delft. In zijn onderzoek, onderwijs en publicaties exploreert hij de raakvlakken van antropologie, visueel onderzoek en architectonisch/stedelijk ontwerp. Eerder werkte hij onder meer bij de Design Academy in Eindhoven, de faculteit Architectuur van de KU Leuven en de masteropleiding Inside van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag

Secretariaat
Femke E. Dijkstra

ANBI gegevens