Colofon

De Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting beheert de geestelijke en intellectuele nalatenschap van de architect-stedebouwkundige prof. C. van Eesteren en van diens collega en geestverwant planoloog/stedebouwkundige prof.ir. Th.K. van Lohuizen.

Beeldmateriaal: Het nieuwe Instituut, Huis van Zessen, Van Eesterenmuseum

Tekst: Bas van Lier

Redactie: Femke E. Dijkstra

Vormgeving & techniek: PMS 72 New Media Design