ANBI

Algemeen Nut Beogende Instellingen

Naam
Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting (EFL Stichting)

RSIN
0095.35.457

Contactgegevens
zie ‘Contact‘ rechtsboven.

Samenstelling van het bestuur
zie de tab ‘Over EFL Stichting

Doelstelling
Het bewaren en beheren van de archieven, auteursrechten en intellectuele nalatenschap van prof. C. van Eesteren en prof.ir. Th.K. van Lohuizen. Het ontwikkelen en bevorderen van ruimtelijke ordening, stedebouwkunde, planologie en landschapsarchitectuur in de geest van Van Eesteren en Van Lohuizen.

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen een vrijwilligersvergoeding. Het secretariaat van de Stichting wordt verzorgd door een bureau dat op afstand secretariële ondersteuning biedt.

Beleid
Het beleid richt zich op het inhoud geven aan de doelstelling door middel van het verlenen van subsidies en het entameren, uitvoeren en financieren van projecten, die verband houden met de intellectuele nalatenschap van prof. Van Eesteren en prof.ir. Van Lohuizen, alsmede het ontwikkelen en bevorderen van  stedenbouw, planologie en landschapsarchitectuur in hun geest.

Plannen / activiteiten in 2021
Het door AEF geschreven rapport ‘Het best bewaarde geheim van Nederland’ (onderzoek naar de Profilering van de EFL Stichting) heeft geleid tot het voorstel om een Open Oproep te organiseren. De Open Oproep met het thema ‘klimaatrechtvaardigheid’ zoekt naar antwoorden door het vizier te richten op de driehoek van ontwerp, onderzoek en beleid en de kruisverbanden daartussen. De EFL Stichting is ervan overtuigd dat het samenwerken van deskundigen van verschillende achtergronden en werkvelden zal bijdragen aan de kwaliteit van nieuwe perspectieven en inzichten op het gebied van klimaatrechtvaardigheid.
In 2021 is een begin gemaakt met meer bekendheid voor de Stichting genereren. Naast een LinkedIn pagina en een Instagram account, is ook de website van de EFL Stichting helemaal vernieuwd. Er is meer ruimte voor nieuwsberichten en subsidieaanvragen kunnen nu volledig digitaal worden ingediend.

Verkorte staat van baten en lasten 2021
Netto beleggingsresultaat   789.811
Overige baten        3.972
Totale baten    793.783
Overige lasten     -75.018
Toegezegde subsidies en bijdragen aan projecten   -537.260
Totale lasten  -612.278
Saldo totale baten en lasten    181.505

 

Klik hier voor het standaard ANBI-formulier voor Vermogensfondsen.

Klik hier voor het jaarverslag 2020.