Open Oproep

De Open Oproep ‘Ontwerpen aan een klimaatrechtvaardige wereld’ is geopend! De EFL Stichting roept teams van deskundigen uit de drie domeinen van ruimtelijk ontwerp, onderzoek en beleid op om te zoeken naar antwoorden op de vraag hoe we op rechtvaardige wijze kunnen vormgeven aan de klimaattransitie in onze leefomgeving.

Klik hier voor de Open Oproep.

Click here for the Open Call (ENG)

Inzendingsvoorwaarden en beoordelingscriteria

Op vrijdag 26 augustus 2022 heeft de Kick-off en Matchingsdag plaatsgevonden waar ca. 50 geïnteresseerden elkaar hebben ontmoet  op het terrein van de Parade in Amsterdam (Martin Luther Kingpark). Er is veel informatie uitgewisseld, er vonden interessante discussies plaats en er was ook veel ruimte om nader met elkaar kennis te maken. Ook van de mogelijkheid om in de zweef te gaan is veel gebruik gemaakt.

Vragen en antwoorden rondom de Open Oproep

Tijdens de Kick-off en Matchtingsdag is er een vragensessie gehouden, het verslag van de bijeenkomst is geschreven door Marieke Berkers.
De vragenronde is gesloten op 16 september 2022. Alle antwoorden op de vragen van de bijeenkomst en de vragenronde zijn gepuliceeerd op de FAQ pagina van de Open Oproep. Klik hier voor de FAQ.

Eerste ronde van de Open Oproep (sluitingsdatum 28 oktober 2022)

In de eerste ronde van de Open Oproep worden experts op het gebied van ruimtelijk ontwerp, onderzoek, beleid gevraagd om een beknopte visie op de opgave in te zenden. Uit de inzenders worden de zes meest belovende geselecteerd door het team van beoordelaars. De inzendingstermijn is gesloten op  vrijdag 28 oktober 12.00 uur (middag).

Tweede ronde van de Open Oproep

In de tweede ronde van de Open Oproep worden de geselecteerde teams uitgenodigd hun visie live voor het team van beoordelaars te pitchen met daarbij de eerste ideeën voor het vervolgonderzoek. Er worden maximaal drie teams geselecteerd om de Open Oproep te vervolgen in een onderzoekstraject. Voor het voorbereiden van de pitch ontvangt ieder geselecteerd team een tegemoetkoming in de kosten van € 3.000 exclusief BTW. De pitches vinden plaats op donderdag 19 januari 2023.

Vervolg

De drie geselecteerde teams werken het onderzoeksvoorstel verder uit tot concrete voorstellen voor de fysieke leefomgeving en krijgen hier 12 maanden de tijd voor. Elk team ontvangt hiervoor een bedrag van € 50.000 exclusief BTW. De resultaten worden gepubliceerd en tentoongesteld voor een breed publiek. De wijze waarop wordt nader bepaald en afgestemd met de deelnemende teams.

 

Downloads

Artikel: Ontwerpen aan een Klimaatrechtvaardige wereld

Artikel: Scherpstellen van de opgave en vinden van de juiste match tijdens de Kick-off en Matchingsdag

 

Leesdossier (voor meer achtergrond bij de Open Oproep)

Reglement Open Oproep

Coalitieakkoord

IPCC Samenvatting

WUR-rapport

Verdelende rechtvaardigheid in het klimaatbeleid

Klimaat- en energieverkenning 2021

De energietransitie als verbinder tussen stad en platteland

Bordeaux Politiek – ecologische voetafdruk 2021

Hickey-Robeyns 2020 Planetary justice

P Leroy- Zonder sociaal beleid faalt het klimaatbeleid 2021

Swilling-Annecke 2012 – Just transitions

Swilling 2020 – The Age of Sustainability

Sovacool Dworkin – Justice