Studio Inscape, Rotterdam

Ontwerpend onderzoek De Verenigde Schelde naar de regio Zuidwestelijke Delta en hoe zij door landschapsmakers zal worden vormgegeven.

De Verenigde Schelde is een ontwerpend onderzoek naar de regio Zuidwestelijke Delta en hoe zij door landschapsmakers zal worden vormgegeven. Maar wie zijn de landschapsmakers van de toekomst? Vanuit eco-filosofisch gedachtengoed wordt naar de context gekeken en worden de verschillende vraagstukken (waterveiligheid- en voorziening, energie, landbouw & visserij, recreatie, en huisvesting) van het landschap naast elkaar gezet. Door inclusiever en integraler naar de opgaven te kijken, kunnen de (ontwerp)oplossingen worden getoetst aan duurzaamheid en draagvlak. Het beoogde resultaat betreft een ontwerpend onderzoek naar de Zuidwestelijke Delta en haar menselijke én niet-menselijke inwoners. Hierin geven we een ontmoeting vorm middels een interventie en programma waarin we onderzoeken hoe een breder scala van landschapmakers een stem kan krijgen in besluitvorming omtrent het landschap van de regio. De resultaten van het ontwerpend onderzoek zullen worden getoond en gebruikt tijdens het evenement medio oktober 2023. Hier zal m.b.v. posters, presentatie en de setting de kennis inzichtelijk gemaakt worden. Daarnaast zal het werk verspreid worden op social media en de website.

Meer subsidies

Suzanna Jansen |Gerealiseerd

Amsterdam: onderzoek en schrijven van boek waarin Cornelis van Eesteren grote rol speelt… Read More

Uitgeverij Atlas Contact, Amsterdam

Publicatie ‘Gelaagd land. Een reis door de politieke kaart van Nederland’ In het boek ‘Gelaagd land. Een… Read More

Gemeentemuseum Den Haag

Reconstructie Maison d’Artiste op basis van oorspronkelijke foto’s van Doesburg en Van Eesteren… Read More

Urban Anecdote

Reiskosten in verband met ‘Adaptive Planning Workshop: Zanzibar’. Read More
bekijk alle subsidies