Studio Inscape, Rotterdam

Ontwerpend onderzoek De Verenigde Schelde naar de regio Zuidwestelijke Delta en hoe zij door landschapsmakers zal worden vormgegeven.

De Verenigde Schelde is een ontwerpend onderzoek naar de regio Zuidwestelijke Delta en hoe zij door landschapsmakers zal worden vormgegeven. Maar wie zijn de landschapsmakers van de toekomst? Vanuit eco-filosofisch gedachtengoed wordt naar de context gekeken en worden de verschillende vraagstukken (waterveiligheid- en voorziening, energie, landbouw & visserij, recreatie, en huisvesting) van het landschap naast elkaar gezet. Door inclusiever en integraler naar de opgaven te kijken, kunnen de (ontwerp)oplossingen worden getoetst aan duurzaamheid en draagvlak. Het beoogde resultaat betreft een ontwerpend onderzoek naar de Zuidwestelijke Delta en haar menselijke én niet-menselijke inwoners. Hierin geven we een ontmoeting vorm middels een interventie en programma waarin we onderzoeken hoe een breder scala van landschapmakers een stem kan krijgen in besluitvorming omtrent het landschap van de regio. De resultaten van het ontwerpend onderzoek zullen worden getoond en gebruikt tijdens het evenement medio oktober 2023. Hier zal m.b.v. posters, presentatie en de setting de kennis inzichtelijk gemaakt worden. Daarnaast zal het werk verspreid worden op social media en de website.

Meer subsidies

Malte Wolf, TU Delft

Reiskosten ivm onderzoek in kader van Master Graduation project in the BOLD Cities research group… Read More

Vantilt Uitgeverij, Nijmegen

Symposium n.a.v. verschijning publicatie ‘Speculanten en revolutiebouwers’… Read More

Suzanna Jansen |Gerealiseerd

Amsterdam: onderzoek en schrijven van boek waarin Cornelis van Eesteren grote rol speelt… Read More

Kavya Kalyan, TU Delft

Reiskosten naar Chennai, India, voor masteronderzoek naar slums en klimaatverandering… Read More
bekijk alle subsidies