Studio Inscape, Rotterdam

Ontwerpend onderzoek De Verenigde Schelde naar de regio Zuidwestelijke Delta en hoe zij door landschapsmakers zal worden vormgegeven.

De Verenigde Schelde is een ontwerpend onderzoek naar de regio Zuidwestelijke Delta en hoe zij door landschapsmakers zal worden vormgegeven. Maar wie zijn de landschapsmakers van de toekomst? Vanuit eco-filosofisch gedachtengoed wordt naar de context gekeken en worden de verschillende vraagstukken (waterveiligheid- en voorziening, energie, landbouw & visserij, recreatie, en huisvesting) van het landschap naast elkaar gezet. Door inclusiever en integraler naar de opgaven te kijken, kunnen de (ontwerp)oplossingen worden getoetst aan duurzaamheid en draagvlak. Het beoogde resultaat betreft een ontwerpend onderzoek naar de Zuidwestelijke Delta en haar menselijke én niet-menselijke inwoners. Hierin geven we een ontmoeting vorm middels een interventie en programma waarin we onderzoeken hoe een breder scala van landschapmakers een stem kan krijgen in besluitvorming omtrent het landschap van de regio. De resultaten van het ontwerpend onderzoek zullen worden getoond en gebruikt tijdens het evenement medio oktober 2023. Hier zal m.b.v. posters, presentatie en de setting de kennis inzichtelijk gemaakt worden. Daarnaast zal het werk verspreid worden op social media en de website.

More grants

Failed Architecture, Amsterdam

Failed Architecture Special Series book collection. Failed Architecture is a platform for architectural and spatial criticism. The work of the... Read More

Marie-Stella Livrieri, Amsterdam

Reiskosten tbv master’s graduation project ‘Utopian Olympian’ Dit project onderzoekt de gedachte achter het ontwerp van het… Read More

Stichting !WOON, Amsterdam

The Amsterdam Housing Cooperatives Handbook, a practical guide for groups who want to start a housing cooperative… Read More

nai010 publishers, Rotterdam

Publicatie HULDE AAN ONZE KRANIGE ARCHITECTE! Gelukkig is er in de afgelopen jaren een groeiende belangstelling voor… Read More
view all grants