Van Eesterenmuseum, Amsterdam

Project SuperWest 2000-2020

In 2000 is in Nieuw-West begonnen met de vernieuwing van de naoorlogse stad. In de jaren 2000-2021 zijn 25.000 woningen gebouwd en gerenoveerd en is de leefbaarheid sterk verbeterd met een rijkdom aan nieuwe stedelijke woonvormen, collectieve en openbare ruimten. Omvang en kwaliteit van de vernieuwing zijn onderbelicht in het publieke debat. Het project presenteert de resultaten en trekt lessen voor het vervolg van de stedelijke vernieuwing in Nieuw-West en andere naoorlogse wijken in NL.
In SuperWest worden de resultaten van de vernieuwing gedocumenteerd, geëvalueerd, gepresenteerd en bediscussieerd, met een focus op vier buurten: Staalmanplein, Laan van Spartaan, het Van Eesteren Buitenmuseum en de Bakema- en Dudokbuurt. De evaluatie vindt plaats samen met bewoners en de betrokken ontwikkelaars, corporaties en architecten. We trekken lessen (ruimtelijk en sociaal) voor de komende vernieuwing in de Roëllbuurten en het Masterplan Nieuw West.
In de publicatie SuperWest (Uitgeverij Thoth), in een expo in het paviljoen en in een buitententoonstelling met activiteitenprogramma (wandelingen, schouwen, gesprek) worden de aspecten van de geplande en geleefde stad Nieuw-West belicht.

Meer subsidies

Stichting Beeldlijn

Onderzoek naar krimp in Noord-Nederland resulterend in 4-delige serie voor tv. Read More

Trancity, Haarlem

Pulicatie ‘De stofwisseling van een gezonde stad – ontwerpend onderzoek in de praktijk’. Read More

NO.ORDPEIL landschap.erfgoed

Project ‘Dijkenlandschap Fryslân. Karakteristieke kenmerken van Friese dijken en de klimaatbestendige kansen’… Read More

nai010 uitgevers, Rotterdam |Gerealiseerd

Publiekseditie proefschrift Stef Jacobs: ‘Mart Stam. Dichter van staal en glas’… Read More
bekijk alle subsidies