Stichting Brugwachtershuisjes, Dordrecht

Publicatie ‘Kleine huisjes, grote kansen’ over 10 jaar herbestemmen van brugwachtershuisjes.

De stichting Brugwachtershuisjes zet zich al meer dan 10 jaar in voor het herbestemmen van brugwachtershuisjes die steeds vaker hun oorspronkelijke functie verliezen omdat bruggen meer en meer op afstand worden bediend. Naast het behoud van de huisjes zelf is er ook een noodzaak en waarde van herbestemming vanuit historisch perspectief. Zeker in tijden van binnenstedelijke herontwikkeling en verdichting is het belangrijk om verwijzing naar het verleden te koesteren. Deze (gratis, online beschikbare) publicatie is een kleurrijke weergave in beeld en tekst over het herbestemmen van brugwachtershuisjes. De doelgroep bestaat uit eigenaren van brugwachtershuisjes, organisaties die zich inzetten voor (herbestemming van) cultureel erfgoed, en andere geïnteresseerde individuen. Behalve ontwerp en locatie was ook de functie van deze huisjes belangrijk voor de mobiliteit en leefbaarheid in de stad, zowel over de weg als over het water. Zoals ook bij het herbestemmen rekening gehouden wordt met de leefbaarheid door zoveel als mogelijk te zoeken naar functies met sociaal-maatschappelijke (buurt)functie. Daarnaast draagt het voorkomen van verval ook bij aan een fijnere buurt en mooie stad.

Meer subsidies

Valiz, boek- en culturele projecten

Engelstalige publicatie met als werktitel: ‘The City as a System: Future Urban Regions’. In dit boek wordt… Read More

Jannes Willems e.a., Amsterdam

Podcastserie over Nederlandse ruimtelijke ordening, Deze podcast serie over de Nederlandse ruimtelijke ordening is een vervolg op… Read More

Van Eesterenmuseum, Amsterdam

Project SuperWest 2000-2020 In 2000 is in Nieuw-West begonnen met de vernieuwing van de naoorlogse stad. In… Read More

Julia Garcia Sanjuán, TU Delft

Reiskosten onderzoeksmasterproject ‘Her own home’. Het gebruik van data als ontwerpinstrument om duurzamere en inclusievere woningtypologieën te… Read More
bekijk alle subsidies