Stichting Brugwachtershuisjes, Dordrecht

Publicatie ‘Kleine huisjes, grote kansen’ over 10 jaar herbestemmen van brugwachtershuisjes.

De stichting Brugwachtershuisjes zet zich al meer dan 10 jaar in voor het herbestemmen van brugwachtershuisjes die steeds vaker hun oorspronkelijke functie verliezen omdat bruggen meer en meer op afstand worden bediend. Naast het behoud van de huisjes zelf is er ook een noodzaak en waarde van herbestemming vanuit historisch perspectief. Zeker in tijden van binnenstedelijke herontwikkeling en verdichting is het belangrijk om verwijzing naar het verleden te koesteren. Deze (gratis, online beschikbare) publicatie is een kleurrijke weergave in beeld en tekst over het herbestemmen van brugwachtershuisjes. De doelgroep bestaat uit eigenaren van brugwachtershuisjes, organisaties die zich inzetten voor (herbestemming van) cultureel erfgoed, en andere geïnteresseerde individuen. Behalve ontwerp en locatie was ook de functie van deze huisjes belangrijk voor de mobiliteit en leefbaarheid in de stad, zowel over de weg als over het water. Zoals ook bij het herbestemmen rekening gehouden wordt met de leefbaarheid door zoveel als mogelijk te zoeken naar functies met sociaal-maatschappelijke (buurt)functie. Daarnaast draagt het voorkomen van verval ook bij aan een fijnere buurt en mooie stad.

Meer subsidies

COCOCAN, Amsterdam |Gerealiseerd

Project ‘Home at Work’ voor fase 2 van ontwerpend onderzoek… Read More

Vrije Universiteit, Amsterdam |Gerealiseerd

Publicatie proefschrift ‘De paradijsmethode. Opvattingen over het moderniseren van etc.’… Read More

Kavya Kalyan, TU Delft

Reiskosten naar Chennai, India, voor masteronderzoek naar slums en klimaatverandering… Read More

Claudia Rot Amsterdam University College

Reiskosten studie aan Parsons School of Design in New York… Read More
bekijk alle subsidies