Stichting Brugwachtershuisjes, Dordrecht

Publicatie ‘Kleine huisjes, grote kansen’ over 10 jaar herbestemmen van brugwachtershuisjes.

De stichting Brugwachtershuisjes zet zich al meer dan 10 jaar in voor het herbestemmen van brugwachtershuisjes die steeds vaker hun oorspronkelijke functie verliezen omdat bruggen meer en meer op afstand worden bediend. Naast het behoud van de huisjes zelf is er ook een noodzaak en waarde van herbestemming vanuit historisch perspectief. Zeker in tijden van binnenstedelijke herontwikkeling en verdichting is het belangrijk om verwijzing naar het verleden te koesteren. Deze (gratis, online beschikbare) publicatie is een kleurrijke weergave in beeld en tekst over het herbestemmen van brugwachtershuisjes. De doelgroep bestaat uit eigenaren van brugwachtershuisjes, organisaties die zich inzetten voor (herbestemming van) cultureel erfgoed, en andere geïnteresseerde individuen. Behalve ontwerp en locatie was ook de functie van deze huisjes belangrijk voor de mobiliteit en leefbaarheid in de stad, zowel over de weg als over het water. Zoals ook bij het herbestemmen rekening gehouden wordt met de leefbaarheid door zoveel als mogelijk te zoeken naar functies met sociaal-maatschappelijke (buurt)functie. Daarnaast draagt het voorkomen van verval ook bij aan een fijnere buurt en mooie stad.

More grants

Floor Milikowski, Amsterdam

Investigative journalism book with the working title "Whose city is it?"... Read More

Publisher De Bezig Bij

Research for the publication on L.S.P. Scheffer, head of urban development 1928-52... Read More

Archaeological Society Oost Gelre

Publication on the heritage of the reconstruction period (1940-1965)... Read More

Future Cities

Presentation of multimedia project at Habitat III, UN Conference on Housing and Sustainable Urban Development. Read More
view all grants