OASE Journal, Rotterdam

Themanummer #117 Village Variations

OASE brengt een editie uit over ‘het dorp’. De mening over dorpen is aan het veranderen, door aan de ene kant de verdichtings- en klimaatuitdagingen, en aan de andere kant door de Nederlandse en Belgische bekommernis om de identiteit van het dorp. Er wordt in gegaan op het dorp als cultureel beeld, als stedenbouwkundig model, en op de architectuurtaal van dorpen. Verschillende schrijvers wordt gevraagd om een essay of artikel te schrijven. De doelgroep wordt gevormd door de hele vakwereld. De link met Van Eesteren en Van Lohuizen ligt in het historisch perspectief, het multi-disciplinaire, nieuwe manieren van wonen, en het probleemgerichte kritische karakter. Het doel is niet zozeer om oplossingen te geven, maar om door te denken over de vraagstukken rond het dorp. Het resultaat is een papieren tijdschrift, een e-book en in een presentatie (vaak als deel van een ander, inhoudelijk betrokken, evenement).

Meer subsidies

Uitgeverij Blauwdruk

Themadossier Veenweidelandschap van het tijdschrift de Blauwe Kamer… Read More

Tom Struyf, VHL Velp

Afstudeerproject naar omvorming gebied rondom voormalig psychiatrisch ziekenhuis in Willard, NY, VS. Read More

Malavika Gopalakrishnan, TU Delft

Reiskosten naar Mumbai, India, voor masteronderzoek ‘Appropriation of Water’… Read More

Space Encounters, Amsterdam

Het onderzoek ‘De nieuwe belofte van Nieuw West’ beoogt om na te denken over creatieve manieren om… Read More
bekijk alle subsidies