OASE Journal, Rotterdam

Themanummer #117 Village Variations

OASE brengt een editie uit over ‘het dorp’. De mening over dorpen is aan het veranderen, door aan de ene kant de verdichtings- en klimaatuitdagingen, en aan de andere kant door de Nederlandse en Belgische bekommernis om de identiteit van het dorp. Er wordt in gegaan op het dorp als cultureel beeld, als stedenbouwkundig model, en op de architectuurtaal van dorpen. Verschillende schrijvers wordt gevraagd om een essay of artikel te schrijven. De doelgroep wordt gevormd door de hele vakwereld. De link met Van Eesteren en Van Lohuizen ligt in het historisch perspectief, het multi-disciplinaire, nieuwe manieren van wonen, en het probleemgerichte kritische karakter. Het doel is niet zozeer om oplossingen te geven, maar om door te denken over de vraagstukken rond het dorp. Het resultaat is een papieren tijdschrift, een e-book en in een presentatie (vaak als deel van een ander, inhoudelijk betrokken, evenement).

More grants

Blueprint Publishing

Publication "Room for the River"... Read More

Storytelling Centre Foundation

Story-photography project 'The Heroes of Slotermeer' in the Verzetsheldenbuurt in Slotermeer. In this neighbourhood, dozens of streets... Read More

Branch Association of Dutch Architects, Amsterdam

Publication and exhibition 'Het Stadsrandlab'... Read More

Tamira Tummers, Eindhoven

Nic. H.M. Tummers (1928-2020) – De beeldhouwer stapt de stad in – Het nader onderzoek naar werk,… Read More
view all grants