Désirée van Hoek, Amsterdam

Fotodocumentaire ‘A Note on Downtown’ (werktitel)

Dit onderzoek is het resultaat van een twaalfjarig fotografisch onderzoek naar gentrificatie en segregatie van downtown Los Angeles door fotograaf Désirée van Hoek. Het fotografisch onderzoek richt zich op stadsplanning, stedenbouw en architectuur. Het project wil bijdragen aan het in kaart brengen van de mogelijkheden om processen van gentrificatie en segregatie bij te sturen en te beïnvloeden. Er wordt onderzocht hoe stedenbouwkundig en architectonisch ontwerp effect hebben op deze processen. De studie zal onderwerp zijn van een tentoonstelling in Het Nieuwe Instituut in het voorjaar van 2022, en rond die tijd ook in boekvorm verschijnen.

Meer subsidies

Ursula Kamsteeg, Universiteit Utrecht

Reiskosten masteronderzoek naar invloed van bestaand ov op toegankelijkheid tot banen en voorzieningen in Khayelitsha, Zuid-Afrika. Read More

Uitgeverij Blauwdruk

Themadossier Veenweidelandschap van het tijdschrift de Blauwe Kamer… Read More

Kübra Mercan, TU Eindhoven

Reiskosten ivm afstudeeronderzoek in Philadelphia, kader van project IMAGINE… Read More

Stichting Arcam

Ontwikkeling en realisatie Stads- en Watermaquette… Read More
bekijk alle subsidies