Désirée van Hoek, Amsterdam

Fotodocumentaire ‘A Note on Downtown’ (werktitel)

Dit onderzoek is het resultaat van een twaalfjarig fotografisch onderzoek naar gentrificatie en segregatie van downtown Los Angeles door fotograaf Désirée van Hoek. Het fotografisch onderzoek richt zich op stadsplanning, stedenbouw en architectuur. Het project wil bijdragen aan het in kaart brengen van de mogelijkheden om processen van gentrificatie en segregatie bij te sturen en te beïnvloeden. Er wordt onderzocht hoe stedenbouwkundig en architectonisch ontwerp effect hebben op deze processen. De studie zal onderwerp zijn van een tentoonstelling in Het Nieuwe Instituut in het voorjaar van 2022, en rond die tijd ook in boekvorm verschijnen.

Meer subsidies

Sander Bakker, RU Groningen

Reiskosten i.v.m. masteronderzoek bij PATH aan University of California, Berkeley… Read More

Studio L A, Amsterdam

Installatie ‘City to Dust’ voor Architectuurbiënnale Venetië 2020… Read More

Coöperatie TAAK, Amsterdam

Social Capital – world building lab… Read More
bekijk alle subsidies