Stichting Landschapstriënnale, Amsterdam

Troonrede van het Landschap tijdens de Landschapstriënnale 2023.

De Landschapstriënnale is een festival gericht op verleden, heden en toekomst van het Nederlandse landschap. Elke drie jaar landt de triënnale in een andere regio om daar de schijnwerpers te richten op specifieke opgaven, ontwikkelingen en thema’s. Dit jaar is de locatie de Waddenkust, van Den Helder tot de Duitse grens. Met allerlei activiteiten langs de hele Waddenkust is er tijdens het festival voor deelnemers en bezoekers volop gelegenheid om het gebied te ontdekken, te beleven en bij te dragen aan een duurzame toekomst van de regio. Sinds 2014 wordt er elke editie een Troonrede van het Landschap uitgesproken. Een van de doelen van de landschapstroonrede is het verbreden van de maatschappelijke betrokkenheid bij het landschap. Met de troonrede wordt een breder publiek bereikt dan de vakwereld en wordt er bijgedragen aan vernieuwing en verdieping van de dialoog over de toekomst van het landschap. Het denken wordt geprikkeld en inzichten worden ook meegenomen in de dialogen en ontwerpateliers die later in september op de agenda staan. De bezoekers ontvangen na afloop een leaflet met de tekst. Van de hele dag wordt een (video)verslag gemaakt dat gedeeld wordt via de communicatiekanalen van de Landschapstriënnale. Met de excursie naar de Afsluitdijk wordt een verdieping aangeboden aan de vakgemeenschap. De excursie geeft toegang tot delen die voor de gewone bezoeker ontoegankelijk zijn.

Meer subsidies

MORE Architecture + Tertium

Publicatie ‘The Amsterdam Agenda’… Read More

Van Eesterenmuseum |Gerealiseerd

Amsterdam: themaproject ‘Werk in West’ met diverse activiteiten in 2015… Read More

Sarika Charatkar, TU Delft

Reiskosten masteronderzoek naar alternatieve perspectieven op duurzame ontwikkelingen langs de kust in relatie tot groeiende stedelijke druk,… Read More

Temp.architecture, Amsterdam

Onderzoeksproject The Flexible City – Solutions for a Circular and Climate Adaptive Europe. Hoe kunnen we bestaand… Read More
bekijk alle subsidies