Bureau KNOB, Delft

Themanummer Bulletin KNOB over Post 65 stedenbouw en architectuur.

Het begrip ‘Post 65’ heeft betrekking op de ruimtelijke inrichting van ons land na 1965. Meer in het bijzonder gaat het om het tijdvak 1965-1990: een periode met een ongekend grote bouwproductie (een kwart van de huidige woningvoorraad) en belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen die een eigentijdse ruimtelijke vertaling kregen en onze fysieke leefomgeving mede hebben bepaald. Denk aan veranderende woonwensen (groeikernen), de democratisering van het onderwijs (uitbreiding universiteiten), de vrije zaterdag (recreatie- en vakantieparken) of de groei van de dienstensector (kantoren).

De gebouwen en stedelijke en landelijke gebieden uit deze periode zijn of worden binnen enkele jaren onderwerp van (grootschalige) transformatie. Dit heeft te maken met verduurzaming, energietransitie, klimaatopgaven, herbestemming, woningbouwopgaven, groei en krimp, ontwikkelingen in de agrarische sector en noodzakelijke bouw- en woontechnische verbeteringen. Daarom zijn keuzes nodig ten aanzien van modernisering, transformatie of sloop. Om deze keuzes weloverwogen te kunnen maken moeten we beschikken over kennis van de betekenis van dit recente erfgoed en de wijze waarop cultuurhistorische waarden kunnen worden meegenomen in actuele en toekomstige ruimtelijke opgaven.

Meer subsidies

nai010 uitgevers, Rotterdam

Boekpublicatie ‘Too Big. Rebuild by Design’s Transformative Response to Climate Change’… Read More

nai010 uitgevers, Rotterdam

Publicatie ‘Het ontwerp van de Marker Wadden’ Al eeuwenlang maakt Nederland land van water, maar de Marker… Read More

Uitgeverij Blauwdruk

Publicatie ‘Ruimte voor de rivier’… Read More

De Familie Film & TV

Debat en vertoning van documentaire ‘De Akbarstraat – 15 jaar later’… Read More
bekijk alle subsidies