Bureau KNOB, Delft

Themanummer Bulletin KNOB over Post 65 stedenbouw en architectuur.

Het begrip ‘Post 65’ heeft betrekking op de ruimtelijke inrichting van ons land na 1965. Meer in het bijzonder gaat het om het tijdvak 1965-1990: een periode met een ongekend grote bouwproductie (een kwart van de huidige woningvoorraad) en belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen die een eigentijdse ruimtelijke vertaling kregen en onze fysieke leefomgeving mede hebben bepaald. Denk aan veranderende woonwensen (groeikernen), de democratisering van het onderwijs (uitbreiding universiteiten), de vrije zaterdag (recreatie- en vakantieparken) of de groei van de dienstensector (kantoren).

De gebouwen en stedelijke en landelijke gebieden uit deze periode zijn of worden binnen enkele jaren onderwerp van (grootschalige) transformatie. Dit heeft te maken met verduurzaming, energietransitie, klimaatopgaven, herbestemming, woningbouwopgaven, groei en krimp, ontwikkelingen in de agrarische sector en noodzakelijke bouw- en woontechnische verbeteringen. Daarom zijn keuzes nodig ten aanzien van modernisering, transformatie of sloop. Om deze keuzes weloverwogen te kunnen maken moeten we beschikken over kennis van de betekenis van dit recente erfgoed en de wijze waarop cultuurhistorische waarden kunnen worden meegenomen in actuele en toekomstige ruimtelijke opgaven.

Meer subsidies

Trancity, Haarlem |Gerealiseerd

Publicatie “Atlas Westelijke Tuinsteden Amsterdam 2.0”… Read More

CO-GENT, Rotterdam

Project ‘Preservation of Play: a project on the network of public playgrounds’… Read More

Stichting TAAK, Deventer

Tentoonstellingsproject Cyril Lixenberg in Dronten. In 1997, bij het 25-jarig bestaan van de gemeente Dronten, heeft kunstenaar… Read More

Marjan van Herpen, Amsterdam

Constants stadsloket fase 1: Denktank… Read More
bekijk alle subsidies