Bureau KNOB, Delft

Themanummer Bulletin KNOB over Post 65 stedenbouw en architectuur.

Het begrip ‘Post 65’ heeft betrekking op de ruimtelijke inrichting van ons land na 1965. Meer in het bijzonder gaat het om het tijdvak 1965-1990: een periode met een ongekend grote bouwproductie (een kwart van de huidige woningvoorraad) en belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen die een eigentijdse ruimtelijke vertaling kregen en onze fysieke leefomgeving mede hebben bepaald. Denk aan veranderende woonwensen (groeikernen), de democratisering van het onderwijs (uitbreiding universiteiten), de vrije zaterdag (recreatie- en vakantieparken) of de groei van de dienstensector (kantoren).

De gebouwen en stedelijke en landelijke gebieden uit deze periode zijn of worden binnen enkele jaren onderwerp van (grootschalige) transformatie. Dit heeft te maken met verduurzaming, energietransitie, klimaatopgaven, herbestemming, woningbouwopgaven, groei en krimp, ontwikkelingen in de agrarische sector en noodzakelijke bouw- en woontechnische verbeteringen. Daarom zijn keuzes nodig ten aanzien van modernisering, transformatie of sloop. Om deze keuzes weloverwogen te kunnen maken moeten we beschikken over kennis van de betekenis van dit recente erfgoed en de wijze waarop cultuurhistorische waarden kunnen worden meegenomen in actuele en toekomstige ruimtelijke opgaven.

More grants

MLA+ Rotterdam | Realised

Project 'Polder in the Chinese city'... Read More

Urban Anecdote

Travel costs related to 'Adaptive Planning Workshop: Zanzibar'. Read More

Department of GPIO, University of Amsterdam

International exhibition on self-building, as a spin-off from an international research project... Read More

St. Friends of the City Archives, Amsterdam

Amsterdam compact city 1974-2020. The legacy of Michael van der Vlis, phase 1... Read More
view all grants