Jannes Willems e.a., Amsterdam

Podcastserie over Nederlandse ruimtelijke ordening,

Deze podcast serie over de Nederlandse ruimtelijke ordening is een vervolg op de serie ‘Onder Planologen’ uit 2021. Ten eerste wordt beoogd de Nederlandse ruimtelijke ordening tot leven te wekken voor een breed publiek. Door steeds te richten op een concreet planconcept wordt een afgebakende periode in de geschiedenis behandelt. Er wordt niet alleen terug gekeken, maar ook wordt de koppeling gelegd met het heden: hoe beoordelen we het planconcept nu en welke bruikbare elementen zitten er in voor de problemen van nu? De focus op één planconcept resulteert in tijdloze afleveringen die langjarig relevant blijven. Ten tweede worden deze podcasts geïntegreerd met het platform Rooilijn. Op die manier worden de podcasts niet alleen ontsloten voor de studenten van de Universiteit van Amsterdam en Utrecht, maar ook voor een breed publiek.

Meer subsidies

Stichting Ideas on Paper

Project ‘Groot-Amsterdam > metropool in ontwikkeling’. Read More

Frits Palmboom, Amsterdam

Seminar ‘Spatial Perspectives – IJsselmeer and beyond’, februari 2020… Read More

Kavya Kalyan, TU Delft

Reiskosten naar Chennai, India, voor masteronderzoek naar slums en klimaatverandering… Read More

Henry Endemann, TU Delft

Reiskosten naar China voor masteronder-zoek naar transformatie van peri-urban regio’s… Read More
bekijk alle subsidies