Symposium over ruimtelijke rechtvaardigheid in de praktijk

Onze leerstoelhouder op de TU Delft, Caroline Newton, organiseert met het Centre for the Just City een symposium over ruimtelijke rechtvaardigheid in de praktijk! Discussies en uitwisselingen stellen in staat om een stap verder te komen in het formuleren van kaders, indicatoren voor de praktische toepassing van het concept.

Een definitie van spatial justice is lastig, maar bij de TU Delft is de stelling dat het concept drie verbonden dimensies heeft: distributief (een eerlijke verdeling van lasten en baten), procedureel (rechtvaardigheid in ontwerp en besluitvorming) en erkenning (sociale validering van behoeften en ervaringen van achtergestelde groepen). Er worden methoden en indicatoren ontwikkeld om de niveaus van rechtvaardigheid in verschillende regio’s of gemeenschappen te beoordelen en te vergelijken.

De drie dimensies van ruimtelijke rechtvaardigheid (Rocco, 2023)

Het symposium vindt plaats op 30 november op de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Kijk voor meer informatie en registratie op de website: https://just-city.org/conferences/practice/

Rocco, R. (2023). What’s Spatial Justice. Centre for the Just City. Available from https://just-city.org/about/spatial-justice/

Meer actueel

‘Nederland kent geen ruimtetekort’

Op weg naar een plantaardig dieet? Berno Strootman gelooft dat zestig procent van onze landbouwgrond voldoende is om twintig miljoen Nederlanders op een gezonde manier… Read More

Seminar ‘Absolutely fabulous!’

Tijdens de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog heerste er een verlangen naar optimistische ontwerpen. Architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten speelden een belangrijke rol in… Read More
alle berichten