Klimaatrechtvaardigheid in de schijnwerpers

De EFL-Stichting nodigt je uit voor het slotevent! Aanmelden is mogelijk via deze link.

In de zomer van 2022 lanceerde de Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting de Open Oproep ‘Aan de slag met klimaatrechtvaardigheid’. Daarmee werd een zoektocht gestart naar antwoorden op de vraag hoe we op rechtvaardige wijze kunnen vormgeven aan de klimaattransitie in onze leefomgeving. Voor een optimale uitwisseling van kennis en instrumentarium mikte de stichting op gemixte teams, met ontwerp, onderzoeks- en beleidsexpertise. Wat leverden de gemaakte ruimtelijke uitwerkingen op, voor zowel de ruimtelijke ordening als het maatschappelijk debat? Eén ding is helder: Met het toevoegen van het woord rechtvaardigheid in de ontwerpopgave kondigt zich een toekomst aan waarin ruimtelijke ontwerpers, onderzoekers en beleidsmakers politiek kleur zullen moeten bekennen.

Op 11 april 2024 vindt het slotevent plaats, waarbij de resultaten van de drie teams worden gepresenteerd en lessen over klimaatrechtvaardigheid worden getrokken.

Lees hier het volledige artikel van Marieke Berkers met daarin een reflectie op de Open Oproep en de drie verschillende uitkomsten.

Meer actueel

De socio-ruimte van Tummers

Op 30 november is de tentoonstelling ‘Jacobs droom’ geopend in het Schunck Museum in Heerlen, over het werk van Nic Tummers. Tummers was een beeldend… Read More

Slotevent ‘Ontwerpen aan een klimaatrechtvaardige wereld’

Op 11 april 2024 presenteerden in The Grey Space in the Middle drie teams in opdracht van de EFL-Stichting hun resultaten en bevindingen over de ruimtelijke… Read More
alle berichten