Nieuwe voorzitter

Met ingang van 1 juni 2017 heeft het EFL Bestuur een nieuwe voorzitter. Hilde Blank (TU Delft), is directeur van BVR Adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling. Haar werkzaamheden variëren van het opstellen van integrale en strategische toekomstvisies tot concrete gebiedsgerichte ontwerpen, voorzien van een realisatie-, of ontwikkelingsstrategie. De ontwerpbenadering en ontwerpend onderzoek staan centraal in haar werk. Haar kernkwaliteiten zijn het zoeken naar kansrijke combinaties, zowel ruimtelijk als programmatisch, om een gebiedsproces in beweging te krijgen en haar enthousiasmerende aanpak via integrale werkateliers met ondernemers, initiatiefnemers en andere gebiedspartijen. Hilde opereert vaak op bestuurlijk niveau, wil graag processen versnellen en voelt zich verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van complexe ruimtelijke opgaven. Hilde is lid van het O-team, lid van de SERraad Noord Nederland en zit in het begeleidingscollege van het Planbureau voor de Leefomgeving.
“Ik ben zeer vereerd dat ik het voorzitterschap van Maurits de Hoog mag overnemen. De relatie tussen ontwerp, onderzoek en beleid heeft altijd sterk mijn interesse. Deze functie geeft mij de mogelijkheid mij inhoudelijk te verdiepen in het vakgebied en het gedachtegoed van Van Eesteren, Fluck en Van Lohuizen te verbinden met actuele grootstedelijke opgaven.”

Meer actueel

‘City to Dust’, brekende vloeren bij de opening van de Architectuurbiënnale in Venetië

Afgelopen 19 mei is de Architectuurbiënnale in Venetië van start gegaan. Zoals eerder al was aangekondigd, is de installatie van Studio LA, ondersteunt door de… Read More

Dwars door het Archief: Cornelis van Eesteren en het actuele vakdebat

Het Nieuwe Instituut organiseert op donderdag 4 juli a.s. samen met de Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen (EFL) Stichting een Dwars door het Archief avond over architect… Read More
alle berichten