Nieuwe voorzitter

Met ingang van 1 juni 2017 heeft het EFL Bestuur een nieuwe voorzitter. Hilde Blank (TU Delft), is directeur van BVR Adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling. Haar werkzaamheden variëren van het opstellen van integrale en strategische toekomstvisies tot concrete gebiedsgerichte ontwerpen, voorzien van een realisatie-, of ontwikkelingsstrategie. De ontwerpbenadering en ontwerpend onderzoek staan centraal in haar werk. Haar kernkwaliteiten zijn het zoeken naar kansrijke combinaties, zowel ruimtelijk als programmatisch, om een gebiedsproces in beweging te krijgen en haar enthousiasmerende aanpak via integrale werkateliers met ondernemers, initiatiefnemers en andere gebiedspartijen. Hilde opereert vaak op bestuurlijk niveau, wil graag processen versnellen en voelt zich verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van complexe ruimtelijke opgaven. Hilde is lid van het O-team, lid van de SERraad Noord Nederland en zit in het begeleidingscollege van het Planbureau voor de Leefomgeving.
“Ik ben zeer vereerd dat ik het voorzitterschap van Maurits de Hoog mag overnemen. De relatie tussen ontwerp, onderzoek en beleid heeft altijd sterk mijn interesse. Deze functie geeft mij de mogelijkheid mij inhoudelijk te verdiepen in het vakgebied en het gedachtegoed van Van Eesteren, Fluck en Van Lohuizen te verbinden met actuele grootstedelijke opgaven.”

Meer actueel

Van Eesteren Leerstoel

In 2013 is aan de TU Delft de Van Eesteren Leerstoel ingesteld. Deze wordt gefinancierd door de EFL Stichting, het Deltaprogramma IJsselmeergebied en de TU… Read More

De Nieuwe Grachtengordel

Het boek De Nieuwe Grachtengordel over de realisatie van het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam (AUP) is verschenen bij uitgeverij THOTH. In dit boek is uitgebreid… Read More
alle berichten