Aanmelden slotevenement Ontwerpen aan een Klimaatrechtvaardige Wereld

De EFL Stichting riep teams van deskundigen uit de drie domeinen van ruimtelijk ontwerp, onderzoek en beleid op om te zoeken naar antwoorden op de vraag hoe we op rechtvaardige wijze kunnen vormgeven aan de klimaattransitie in onze leefomgeving. Op 11 april blikken we terug, vieren we de projecten, trekken we lessen, en kijken we vooruit. De inloop is om 13:30 en het progamma start om 14:00, in The Grey Space in the Middle in Den Haag. Begin april ontvangt u een laatste mail met praktische informatie. Lees hier meer over de hele open oproep.

Meld je hier aan voor het middagprogramma!

OPEN OPROEP Ontwerpen aan een Klimaatrechtvaardige wereld

Aanmeldformulier slotevent Open Oproep ‘Ontwerpen aan een Klimaatrechtvaardige wereld’ op 11 april 2024
  • De drie projectteams die vanuit de open oproep aan de slag zijn gegaan, presenteren vandaag hun projecten. Jij krijgt de gelegenheid om je bij twee teams te laten onderdompelen in hun ervaringen en uitkomsten. Geef hieronder aan welk team je voorkeur heeft (wij delen de groepen in op basis van beschikbaarheid).

    Het team van project Humanity on the move vliegt het thema klimaatrechtvaardigheid aan op een mondiale schaal. Onder leiding van twee jonge stedenbouwers, Lena Knappers enBram van Ooijen en in samenwerking met de UN Youth Representative onderzoekt en visualiseert dit team hoe de toekomstige massale klimaatmigratie van invloed zal zijn op waar en hoe we leven.

    Het voorstel Nederland Veganland agendeert de scheefkant van het agrarisch ruimtegebruik. Het team onder leiding van Strootman Landschapsarchitecten en met o.m. experts op het gebied van landbouwsystemen en natuurbeschermingsrecht is in staat gebleken te laten zien dat andere wijzen van consumeren radicaal andere, meer duurzame keuzes voorruimtegebruik toestaat, in Nederland en in het verre buitenland.

    Met project Rechtvaardig drinkwaterlandschap adresseert een team onder leiding van Design Innovation Group (Hugo Schuitemaker) en met o.m. probleemeigenaars zoals Vitens en Waterschap Vallei en Veluwe een opgave die we heel helder op ons af zien komen: het alras schaarser raken van gezond drinkwater. Het project heeft resultaten opgeleverd die ook voor andere gebieden in Nederland en zelfs in het buitenland inspirerend zijn. Het zet aan tot anders denken over ons watergebruik.
  • Graag tot ziens op 11 april! 
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.