ZLB Dautzenberg, Rotterdam

Project BIJLMER ORAL HISTORY.

In 2024 is het 30 jaar geleden dat de grootschalige transformatie van de ‘betonnen’ Bijlmer werd ingezet. Een groot deel van het stedenbouwkundig plan werd gesloopt of gerenoveerd. ‘Bijlmer Oral History’ onderzoekt, archiveert en presenteert de verloren sociale geschiedenis van de Bijlmer. Het resultaat is een verzameling verhalen met persoonlijke herinneringen over de opkomst en ondergang van de ‘oorspronkelijke’ betonnen Bijlmer (1968-1998), verteld door de ogen van de (oud)-bewoners en gepresenteerd in een digitale omgeving op een website. Met een stedenbouwkundige illustratie van de Bijlmer en aan te klikken gebouwen zijn er verhalen te beluisteren die gelinkt zijn aan het object. Doelgroep wordt gevormd door ten eerste, alle mensen die zich verbonden voelen met de Bijlmer, ten tweede, mensen die zich minder verbonden voelen met de Bijlmer om hun begrip en tolerantie te vergroten, en ten derde, onderzoekers, architecten, stedenbouwkundigen etc. Het geeft een inkijk in ook hedendaagse vraagstukken. Cornelis van Eesteren was een belangrijke figuur in de stedenbouwkundige ontwikkeling van de Bijlmer, en zijn visie en ontwerpideeën hebben een blijvende impact gehad op het gebied.

Meer subsidies

BSNP en NVTL

Fase 3 van het project Regio van de Toekomst… Read More

NO.ORDPEIL landschap.erfgoed

Project ‘Dijkenlandschap Fryslân. Karakteristieke kenmerken van Friese dijken en de klimaatbestendige kansen’… Read More

Oudheidkundige Verenigingen Oost Gelre

Publicatie over het erfgoed van de wederopbouwperiode (1940-1965)… Read More

Lakshmi Baiju, TU Delft

Reiskosten naar Kochi en Delhi, India, voor masteronderzoek naar hernieuwbare energie… Read More
bekijk alle subsidies