Titia Ex, Amsterdam

The Art of Light. De kunst van licht in de openbare ruimte. Via licht wordt onderzocht hoe we onszelf, onze steden, en de omgeving van het Buikslotermeerplein in het bijzonder, kunnen herdefiniëren naar een sensitieve stad. De vraag die centraal staat in dit onderzoek is: Zijn er vanuit het perspectief van licht (dag- en avondlicht) gezonde lichtecosystemen denkbaar die de stedelijke ruimte verrijken/vernieuwen voor de toekomst? Het onderzoek De kunst van het licht in de openbare ruimte spitst zich toe op Buikslotermeerpleinbuurt in Amsterdam Noord. Gezamenlijk met bewoners, ondernemers, gebruikers, kennisinstellingen en de gemeente wordt getracht via licht-sensitieve wandelingen mensen naar zichzelf in relatie met de omgeving laten kijken. Functioneel, sociaal/emotioneel en biologisch. De resultaten worden gedeeld met de buurt, bestaande uit bewoners, ondernemers, gebruikers en de gemeente. Het doel is dat de bevindingen / experimenten i.o. met de buurt worden ontwikkeld en toegepast. Daarnaast wordt het ook gedeeld met de stad Amsterdam en ook internationaal met platforms zoals LUCI, het internationale platform voor licht in stedelijke gebieden; Placemaking, het internationale platform voor het transformeren van een Space into a Place en ISEA, International Symposium on Electronic Art.

Meer subsidies

nai010 uitgevers, Rotterdam

Boekpublicatie ‘Too Big. Rebuild by Design’s Transformative Response to Climate Change’… Read More

DELVA Landscape Architects

Engelse vertaling publicatie ‘Buiksloterham Circulair – ontwerpen aan de postindustriële stad’… Read More

Surabhi Khandelwal, TU Delft

Reiskosten naar Mumbai, India, voor masteronderzoek naar overstromingen… Read More

W-Architectuurstudio Team W, Amsterdam

Project Rooted Urbanism, een bottom-up, duurzame benaderwijze voor gebiedsontwikkeling vanuit sociaal en ecologisch perspectief, betreft een bottom-up,… Read More
bekijk alle subsidies