Yuting Bu, Universiteit Wageningen

Reiskosten naar Shanghai, masteronderzoek naar de rooftop farming

Meer subsidies

nai010 uitgevers, Rotterdam

Publicatie ‘Waardevolle Wijken’. In Waardevolle Wijken staan pionierende collectieven die in hun buurt of wijk één of meerdere… Read More

Architectura & Natura

Publicatie promotie-onderzoek ‘Hidden landscapes. The Metropolitan Garden and the Genius Loci’… Read More

Darren Rijsdijk, Utrecht University

Reiskosten masteronderzoek naar aanleg tram in oude binnenstad Cuenca, Ecuador… Read More

Ursula Kamsteeg, Universiteit Utrecht

Reiskosten masteronderzoek naar invloed van bestaand ov op toegankelijkheid tot banen en voorzieningen in Khayelitsha, Zuid-Afrika. Read More
bekijk alle subsidies