Temp.architecture, Amsterdam

Onderzoeksproject The Flexible City – Solutions for a Circular and Climate Adaptive Europe. Hoe kunnen we bestaand stedelijk weefsel in Europese context zó aanpassen dat het circulair en klimaat-adaptief wordt? Dat is de hoofdvraag van dit boek met een onderzoek naar een circulair en klimaat-adaptief Europa. Er zit veel onbenut potentieel in grensoverschrijdende kennisuitwisseling. Daarnaast kenmerkt het onderzoek zich door een integrale aanpak, resulterend in een set van bewezen procesmatige, juridische, financiële en ruimtelijke instrumenten. De auteurs vergelijken Europese steden en maken daarmee een handboek voor iedereen die werkt aan de toekomst van de Europese stad, van bestuurders en beleidsmakers tot ontwikkelaars, ontwerpers, bouwers en gebruikers. Het onderzoek draagt bij aan de voortzetting van de ambities van Van Eesteren en Van Lohuizen, maar zet daarbij de uitdagingen van nu centraal. Om die uitdagingen aan te kunnen is een ander instrumentarium nodig dan destijds, bij de opgave van stadsuitbreiding.

Meer subsidies

Stichting !WOON, Amsterdam

The Amsterdam Housing Cooperatives Handbook, a practical guide for groups who want to start a housing cooperative… Read More

Stichting Berlage Usquert

Onderzoek, uitmondend in publicatie en website, naar het woningbouw-oeuvre van architect en stedenbouwer Jan Steerenberg… Read More

Stichting FAST

Uitgave van het boek ‘BLUE: Architecture of UN Peace Missions’… Read More

Universiteit van Amsterdam

Masterstudio met thema ‘The iCity’. Read More
bekijk alle subsidies