Temp.architecture, Amsterdam

Onderzoeksproject The Flexible City – Solutions for a Circular and Climate Adaptive Europe. Hoe kunnen we bestaand stedelijk weefsel in Europese context zó aanpassen dat het circulair en klimaat-adaptief wordt? Dat is de hoofdvraag van dit boek met een onderzoek naar een circulair en klimaat-adaptief Europa. Er zit veel onbenut potentieel in grensoverschrijdende kennisuitwisseling. Daarnaast kenmerkt het onderzoek zich door een integrale aanpak, resulterend in een set van bewezen procesmatige, juridische, financiële en ruimtelijke instrumenten. De auteurs vergelijken Europese steden en maken daarmee een handboek voor iedereen die werkt aan de toekomst van de Europese stad, van bestuurders en beleidsmakers tot ontwikkelaars, ontwerpers, bouwers en gebruikers. Het onderzoek draagt bij aan de voortzetting van de ambities van Van Eesteren en Van Lohuizen, maar zet daarbij de uitdagingen van nu centraal. Om die uitdagingen aan te kunnen is een ander instrumentarium nodig dan destijds, bij de opgave van stadsuitbreiding.

More grants

Publishing house Blauwdruk, Wageningen

Issue of the Blue Room magazine on the future of the countryside... Read More

OASE Foundation

Issue 'Narrating Urban Landscapes' of OASE magazine... Read More

W-Architectuurstudio Team W, Amsterdam

Project Rooted Urbanism, een bottom-up, duurzame benaderwijze voor gebiedsontwikkeling vanuit sociaal en ecologisch perspectief, betreft een bottom-up,… Read More

Mona zum Felde, TU Delft

Travel costs to Tanzania for master's research on climate change and flooding in Dar El Salaam... Read More
view all grants