Stichting EGEA Utrecht

(European Geography Association): congres ‘Driving into the future’, thema: duurzame mobiliteit (september 2015)

Meer subsidies

Krijn Nugter, Ac. van Bouwkunst Amsterdam

Reiskosten ivm Masteronderzoek ‘Using Matauranga Maori to adapt to climate change’. Landschapsarchitecten hebben een steeds grotere verantwoordelijk… Read More

DELVA Landscape Architects

Engelse vertaling publicatie ‘Buiksloterham Circulair – ontwerpen aan de postindustriële stad’… Read More

Sarika Charatkar, TU Delft

Reiskosten masteronderzoek naar alternatieve perspectieven op duurzame ontwikkelingen langs de kust in relatie tot groeiende stedelijke druk,… Read More

Trancity, Haarlem |Gerealiseerd

Publicatie “Atlas Westelijke Tuinsteden Amsterdam 2.0”… Read More
bekijk alle subsidies