Stichting Beeldlijn

Onderzoek naar krimp in Noord-Nederland resulterend in 4-delige serie voor tv.

Meer subsidies

Jannes Willems e.a., Amsterdam

Podcastserie over Nederlandse ruimtelijke ordening, Deze podcast serie over de Nederlandse ruimtelijke ordening is een vervolg op… Read More

Van Eesterenmuseum, Amsterdam

Project SuperWest 2000-2020 In 2000 is in Nieuw-West begonnen met de vernieuwing van de naoorlogse stad. In… Read More

nai010 uitgevers, Rotterdam

Publicatiereeks ‘No Documents, No Histories’. De publicatiereeks No Documents No Histories heeft als doel het bijdragen aan… Read More

BSNP en NVTL

Fase 3 van het project Regio van de Toekomst… Read More
bekijk alle subsidies