Stichting Beeldlijn

Onderzoek naar krimp in Noord-Nederland resulterend in 4-delige serie voor tv.

Meer subsidies

nai010 uitgevers, Rotterdam

Publiekspublicatie van het promotie-onderzoek ‘Spaces of Culture’… Read More

Uitgeverij Blauwdruk

Themadossier Veenweidelandschap van het tijdschrift de Blauwe Kamer… Read More

Asmeeta Das Sharma, TU Delft

Reiskosten voor masteronderzoek naar de rol van stadsplanning en strategie bij de crisis van klimaatvluchtelingen… Read More
bekijk alle subsidies