St. Berlagehuis Usquert

Documentaire  over stadsvernieuwing in Groningen in de jaren 1970-1980; werktitel ‘Vernieuw de stad!’

Meer subsidies

Jorn Konijn, Amsterdam

Deel van de kosten voor documentaire over Max Risselada met titel ‘Max Risselada – Life and work… Read More

Stichting Hart voor Prins Alexander, Rotterdam

Lezingen- en debatserie ‘Een gedeelde identiteit voor de naoorlogse wijken van de Prins Alexanderpolder’… Read More

Sander Bakker, RU Groningen

Reiskosten i.v.m. masteronderzoek bij PATH aan University of California, Berkeley… Read More

Uitgeverij Blauwdruk

Themadossier Veenweidelandschap van het tijdschrift de Blauwe Kamer… Read More
bekijk alle subsidies