nai010 uitgevers, Rotterdam

Publicatie ‘Het ontwerp van de Marker Wadden’

Al eeuwenlang maakt Nederland land van water, maar de Marker Wadden archipel is niet voor de mens ontworpen, maar met en voor natuur. Op het gebied van ontwerp raken op De Marker Wadden alle schaalniveaus elkaar (landschapsarchitectuur, stedenbouw en architectuur) en staat het voor de vernieuwing van de Nederlandse traditie van land maken. Door klimaatverandering dringt zich – mede vanuit drukbevolkte delta’s elders in de wereld – de vraag op hoe te bouwen in gebieden die blootstaan aan storm en hoogwater, op het minimaliseren van de ecologische footprint, op vormen van autarkie en circulariteit, etc. De Marker Wadden bieden daarvoor een soort laboratorium in een notendop. Het doel van de publicatie ‘Het ontwerp van de Marker Wadden’ is inzicht bieden in het ontwerpproces van deze unieke landschapsontwikkeling. Door dat te doen maakt de publicatie de doelgroepen bewust van de rol en betekenis van het ontwerp bij de totstandkoming van de Marker Wadden en ontsluit het nieuwe kennis en inzichten in het transformatieproces om van water een natuurgebied te  maken. Het Markermeer was in de laatste decennia in een neerwaartse ecologische spiraal terecht gekomen en voor het herstel kreeg een meer integrale, natuur-inclusieve benadering – vergelijkbaar met die van Van Eesteren – een nieuwe relevantie. De publicatie wil naast de context, de opgave en het proces ook het ontwerpmatige vakmanschap uitlichten, zo wordt een aantal thema’s uit van de eindpublicatie van de Van Eesterenleerstoel (2013-2018), “IJsselmeergebied – een ruimtelijk perspectief” uitgediept.

Meer subsidies

Mia Barnard, TU Delft

Reiskosten ivm masteronderzoeksproject “From too little to too much” – The impact of Anthropocene and the theory… Read More

Jannes Willems e.a., Amsterdam

Podcastserie over Nederlandse ruimtelijke ordening, Deze podcast serie over de Nederlandse ruimtelijke ordening is een vervolg op… Read More

Clarissa Peny, SUS-Ateliers

Reiskosten ivm onderzoek naar circulair bouwen in de Caribbean… Read More

Julia Garcia Sanjuán, TU Delft

Reiskosten onderzoeksmasterproject ‘Her own home’. Het gebruik van data als ontwerpinstrument om duurzamere en inclusievere woningtypologieën te… Read More
bekijk alle subsidies