Jasper Lebbing, Universiteit Utrecht

Reiskosten ivm onderzoeksproject ‘Regulate or be regulated: the institutional entrepreneurialism of landowners’   in het kader van de Master Spatial Planning.

In toenemende mate leggen verschillende functies een claim op de schaarse ruimte die we in Nederland hebben. Daarbij kan men denken aan het bouwen van woningen of het plaatsen van windmolens en zonnepanelen, Maar ook voor klimaatadaptatie is ruimte nodig, zoals het realiseren van retentiezones om met overstromingen en heftige buien om te kunnen gaan. In theorie maken gemeenten bestemmingsplannen en vervolgens moeten grondeigenaren zich aan het voorgeschreven ruimtegebruik houden. In de praktijk worden bestemmingsplannen vaak in cocreatie gemaakt met grondeigenaren; zij proberen actief de plannen te beïnvloeden om hun gewenste ruimtegebruik toe te laten staan. Daarvoor gebruiken zij strategieën die we onder ‘institutional entrepreneurialism’ kunnen scharen. In dit onderzoek proberen we achter de strategieën te komen die door verschillende grondeigenaren worden gebruikt om hun ‘ruimteclaim’ te realiseren. Daarmee trachten we beter te begrijpen hoe de steeds complexer wordende gebiedsontwikkeling in Nederland werkt.

Meer subsidies

Future Cities, Amsterdam

Multimediaproject Future Cities… Read More

Stichting Landschapstriënnale, Amsterdam

Troonrede van het Landschap tijdens de Landschapstriënnale 2023. De Landschapstriënnale is een festival gericht op verleden, heden… Read More

Future Cities

Presentatie van multimediaproject tijdens Habitat III, VN-conferentie over huisvesting en duurzame stedelijke ontwikkeling. Read More
bekijk alle subsidies