Jasper Lebbing, Universiteit Utrecht

Reiskosten ivm onderzoeksproject ‘Regulate or be regulated: the institutional entrepreneurialism of landowners’   in het kader van de Master Spatial Planning.

In toenemende mate leggen verschillende functies een claim op de schaarse ruimte die we in Nederland hebben. Daarbij kan men denken aan het bouwen van woningen of het plaatsen van windmolens en zonnepanelen, Maar ook voor klimaatadaptatie is ruimte nodig, zoals het realiseren van retentiezones om met overstromingen en heftige buien om te kunnen gaan. In theorie maken gemeenten bestemmingsplannen en vervolgens moeten grondeigenaren zich aan het voorgeschreven ruimtegebruik houden. In de praktijk worden bestemmingsplannen vaak in cocreatie gemaakt met grondeigenaren; zij proberen actief de plannen te beïnvloeden om hun gewenste ruimtegebruik toe te laten staan. Daarvoor gebruiken zij strategieën die we onder ‘institutional entrepreneurialism’ kunnen scharen. In dit onderzoek proberen we achter de strategieën te komen die door verschillende grondeigenaren worden gebruikt om hun ‘ruimteclaim’ te realiseren. Daarmee trachten we beter te begrijpen hoe de steeds complexer wordende gebiedsontwikkeling in Nederland werkt.

More grants

IJsselmeer Association, Sneek

The IJsselmeer Game, educational dilemma game for students VWO, HBO and WO The students are playfully introduced to the... Read More

Publisher Vantilt, Nijmegen

Commercial edition of the thesis entitled 'For the land belongs to us all' about urban planner Lotte Stam-Beese... Read More

MLA+ Rotterdam | Realised

Project 'Polder in the Chinese city'... Read More

Olivia Media, Amsterdam

Publicatie ‘Op een dag in Nieuw-West; zoeken naar de ziel van een Amsterdamse tuinstad’ (werktitel). Het boek… Read More
view all grants