Henry Endemann, TU Delft

Reiskosten naar China voor masteronder-zoek naar transformatie van peri-urban regio’s

Meer subsidies

Stichting Arcam

Ontwikkeling en realisatie Stads- en Watermaquette… Read More

Stichting EGEA Utrecht |Gerealiseerd

(European Geography Association): congres ‘Driving into the future’, thema: duurzame mobiliteit (september 2015)… Read More

Tamira Tummers, Eindhoven

Nic. H.M. Tummers (1928-2020) – De beeldhouwer stapt de stad in – Het nader onderzoek naar werk,… Read More

Uitgeverij Trancity, Haarlem

Essay ‘Hoeders van de lange termijn: een ode aan de planologie’… Read More
bekijk alle subsidies