Clarissa Peny, SUS-Ateliers

Reiskosten ivm onderzoek naar circulair bouwen in de Caribbean

Meer subsidies

Studio L A

Tweetalige publicatie Inclusive cities / Inclusieve steden. Read More

Uitgeverij Blauwdruk, Wageningen

Themadossier De Blauwe Kamer over ‘het gemene goed’… Read More

Stichting EGEA Utrecht |Gerealiseerd

(European Geography Association): congres ‘Driving into the future’, thema: duurzame mobiliteit (september 2015)… Read More

Henry Endemann, TU Delft

Reiskosten naar China voor masteronder-zoek naar transformatie van peri-urban regio’s… Read More
bekijk alle subsidies