Bureau KNOB, Delft

Publicatie van OverHolland 22 over de naoorlogse universiteitscampus. OverHolland is een serie die zich vooral richt op de mogelijke verbanden die gelegd kunnen worden tussen stadsanalyse en architectonisch ontwerp. In OverHolland 22 staan de stedenbouw en architectuur van de naoorlogse universiteitscampus centraal. Het nummer bouwt daarmee voort op OverHolland 18 waarin een systematische vergelijking van de architectonische erfenis en de recente ontwikkelingsstrategieën van de universiteitscampussen van de TU Delft en de TU Eindhoven de kern vormden. In OverHolland 22 wordt dit onderzoek uitgebreid naar de campus van de Universiteit van Twente en vervolgens in een internationaal en didactisch kader geplaatst. De Nederlandse campussen die na de Tweede Wereldoorlog zijn gerealiseerd, zijn belangrijke experimenten in het kader van de moderne architectuur en stedenbouw. Wat betreft het concept van de open stad en functionele zonering bouwen ze voort op de erfenis van Van Eesteren en Van Lohuizen. Met name in recent onderzoek naar de campus in Twente wordt een nieuw licht geworpen op de landschappelijke component daarvan.

Meer subsidies

Academie van Bouwkunst, Amsterdam

Project ‘Energy Landscape Designers’… Read More

Yuting Bu, Universiteit Wageningen

Reiskosten naar Shanghai, masteronderzoek naar de rooftop farming… Read More

Future Cities

Presentatie van multimediaproject tijdens Habitat III, VN-conferentie over huisvesting en duurzame stedelijke ontwikkeling. Read More

Uitgeverij Blauwdruk |Gerealiseerd

Wageningen: publicatie Duurzame landschapsarchitectuur… Read More
bekijk alle subsidies