Atlas of the Functional City

CIAM 4 and Comparative Urban Analysis (2014)

Over het CIAM

De in 1928 opgerichte CIAM (Congrès Internationaux d’Architecture Moderne) was een toonaangevende vernieuwingsbeweging op het gebied van architectuur en stedenbouw die zich van 1928 tot 1959 in een reeks van werkcongressen organiseerde.
CIAM 4, het legendarische vierde congres dat in 1933 aan boord van de Patris II op de Middellandse Zee plaatsvond, werd geleid door architect Le Corbusier, stedebouwkundige Cornelis van Eesteren en kunsthistoricus Sigfried Giedion. Het congres stond in het teken van ‘De Functionele Stad’ en vormde een climax in het denken over city-planning. De congresgangers analyseerden in totaal 34 steden op basis van vervaardigde kaarten en gebruikten deze om tot algemene inzichten met betrekking tot de stad en het stedelijk ontwerp te komen.
In 1935 zijn de resultaten van het congres getoond tijdens de succesvolle expositie ‘De Functionele Stad’ in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Voorbereidingen van een wetenschappelijke publicatie van het congres werden in de Tweede Wereldoorlog gestaakt, waardoor het meeste materiaal tot nu toe ongepubliceerd bleef.

Het boek en de rol van de EFL-stichting

Het congresmateriaal is dan nu alsnog gepubliceerd. De ‘Atlas of the Functional City’ (2014) is het eerste systematische overzicht van de kaarten van CIAM 4 en biedt een nieuw perspectief op een cruciaal moment in de geschiedenis van de moderne stedenbouw.
Het onderzoeksproject, waaraan onderzoekers uit Europa en de Verenigde Staten meewerkten, is mogelijk gemaakt door de Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting en gta Archiv van ETH Zürich. De EFL-stichting achtte het van waarde om dit belangrijke moment in de geschiedenis van de moderne Nederlandse stedenbouw en in het leven van Cornelis van Eesteren te vertalen naar het publiek en het door middel van deze publicatie te delen met geïnteresseerden.

Op 29 oktober 2014 werd naar aanleiding van de publicatie het seminar Mapping the City gehouden in het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions.

Het seminar ‘Mapping the City’

65 mensen namen deel aan het seminar ‘Mapping the City’. Ongeveer eend derde van deze groep experts in hun vakgebied,  in de domeinen van geschiedenis, architectuur en stedenbouw, 8 hiervan zijn de auteurs van de ‘Atlas of the Functional City’. Andere experts die deelnamen aan de seminar brachten themas zoals geo-informatie, landschapsarchitectuur, planning en economische geografie aan de orde. Het merendeel van de deelnemers was Nederlands. 15 individuen die deelnamen aan de seminar kwamen uit onder andere België, Duitsland, Iran, Italië, Noorwegen, Switzerland, Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde staten.

Fotografie: Roberto Rocco

Details

Uitgevers: THOTH Publishers Bussum, gta Verlag ETH Zürich
Editors: Evelien van Es, Gregor Harbusch, Bruno Maurer, Muriel Pérez, Kees Somer, Daniel Weiss
Design: Studio Joost Grootens
Gebonden uitgave, 480 pagina’s, 750 kleurillustraties
Engelstalig
ISBN 978 90 6868 648 7
Prijs €89,50