De EFL Stichting heeft een leerstoel aan de TU Delft die momenteel wordt ingevuld met de Van Eesteren Fellowship Lecture series onder leiding van Caroline Newton. De fellowship series focust zich op ontwerp gerelateerd onderzoek en de kracht van ontwerp om metropolitane vraagstukken te onderzoeken en vervolgens om te zetten in toekomstgerichte oplossingen. De reeks lezingen, die onder andere online worden aangeboden, brengen verschillende stedenbouwkundige vraagstukken aan het licht met een focus op verduurzaming van de stad.

Ter voorbeeld, De eerste lezing door Barbara Lipietz (Associate Professor, UCL London) focust op de essentiële rol van city-planning en gebiedsontwikkeling in het bereiken van een toekomstbestendige en sociaal-verantwoorde samenleving. De stad wordt gezien als de motor voor economische groei en het weefsel voor het realiseren van een integrale maatschappij.

Hier kunt u meer informatie vinden over de Van Eesteren Fellowship.

De EFL bibliotheek TU Delft

De EFL Bibliotheek, ondergebracht bij de TU Delft, is de grootste collectie boeken over onderzoek, ontwerp en bestuur in de stedenbouw in de periode 1870-1970.

De EFL Stichting heeft in 2011 het initiatief genomen een collectie samen te stellen met vakliteratuur uit de periode 1870-1970. De bibliotheek is ondergebracht in de bibliotheek van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

In de bibliotheek is al het materiaal verzameld, zowel in boekvorm als gedigitaliseerd, dat interessant is voor de Stichting. Daaronder vallen niet alleen publicaties met een biografische inhoud, maar ook titels over stedenbouw in het algemeen, ruimtelijke ordening, architectuur, landschapsarchitectuur en woningbouw.

De collectie omvat de periode 1870 tot 1970, waarbij de nadruk ligt op de periode dat Van Eesteren en Van Lohuizen hebben samengewerkt. De EFL Bibliotheek is bedoeld om te worden gebruikt als inspiratie voor studenten en onderzoekers en door ieder ander die geïnteresseerd is in onderzoek, ontwerp en bestuur in de stedenbouw. De relatie tussen deze drie onderwerpen was van groot belang voor Van Eesteren en Van Lohuizen. Ook de internationalisering van de stedenbouw wordt betrokken bij het samenstellen van de collectie.

Om de EFL Bibliotheek te vinden, ga je naar Discovery, de search box op de homepage van de TU Delft Library. Scroll iets naar beneden tot bij de tab “Boeken en tijdschriften”. Gebruik de zoekterm EFL-Bibliotheek om alle publicaties in de collectie te vinden. De digitale titels zijn te vinden in het Cultural Heritage Repository. Een link naar de boeken verschijnt links bovenaan onder “Collection”. Vrijwel alle papieren boeken bevinden zich in de bibliotheek van de faculteit Bouwkunde. Enkele publicaties van voor 1900 worden bewaard in de Trésor. Met uitzondering van die in de Trésor zijn alle titels beschikbaar voor uitleen. Om een boek te lenen is een bibliotheekpas of campuskaart vereist.

 

TU Delft faculteit Bouwkunde

De Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft is op zowel nationaal als internationaal gebied leidend in het vakgebied van de architectuur. De faculteit biedt niet alleen bachelor-, master- en postacademisch onderwijs aan op het gebied van architectuur en stedenbouw, maar ook in de richting van onder meer landschapsarchitectuur, bouwtechniek, klimaatontwerp en duurzaamheid.

Bibliotheek Faculteit Bouwkunde, TUDelft

Ontwerp: Fokkema&Partners

Foto’s: TU Delft