Meer over de Open Oproep

Vragen en antwoorden rondom de Open Oproep

Geïnteresseerden in deelname aan de oproep kunnen tot en met vrijdag 16 september 2022 vragen stellen over de Open Oproep.
Vragen kunnen uitsluitend per e-mail worden gestuurd aan openoproep@efl-stichting.nl. Alle vragen en de antwoorden daarop worden uiterlijk vrijdag 30 september 2022 beantwoord via de mail of op deze webpagina gepubliceerd.

Eerste ronde van de Open Oproep

In de eerste ronde van de Open Oproep worden experts op het gebied van ruimtelijk ontwerp, onderzoek, beleid gevraagd om een beknopte visie op de opgave in te zenden. Uit de inzenders worden de zes meest belovende geselecteerd door het team van beoordelaars. Inzenden voor de eerste ronde van de prijsvraag geschiedt via onderstaande formulier.
De inzendtermijn voor de eerste ronde sluit op vrijdag 28 oktober 12.00 uur (middag). 

OPEN OPROEP Inzendformulier ronde 1

Stap 1 van 4

Tweede ronde van de Open Oproep

In de tweede ronde van de Open Oproep worden de geselecteerde teams uitgenodigd hun visie live voor het team van beoordelaars te pitchen met daarbij de eerste ideeën voor het vervolgonderzoek. Er worden maximaal drie teams geselecteerd om de Open Oproep te vervolgen in een onderzoekstraject. Voor het voorbereiden van de pitch ontvangt ieder geselecteerd team een tegemoetkoming in de kosten van € 3.000 exclusief BTW.

Vervolg

De drie geselecteerde teams werken het onderzoeksvoorstel verder uit tot concrete voorstellen voor de fysieke leefomgeving en krijgen hier 12 maanden de tijd voor. Elk team ontvangt hiervoor een bedrag van € 50.000 exclusief BTW. De resultaten worden gepubliceerd en tentoongesteld voor een breed publiek. De wijze waarop wordt nader bepaald en afgestemd met de deelnemende teams.

Downloads

Inzendingsvoorwaarden en beoordelingscriteria

Artikel: Ontwerpen aan een Klimaatrechtvaardige wereld