ANBI

Charitable institutions

Name
Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Foundation (EFL Foundation)

RSIN
0095.35.457

Contact details
See 'Contact' at the top right.

Composition of the board
see the tab 'About EFL Foundation

Objective
To preserve and manage the archives, copyrights and intellectual legacy of Prof. C. van Eesteren and Prof.ir. Th.K. van Lohuizen. To develop and promote spatial planning, urban design, planning and landscape architecture in the spirit of Van Eesteren and Van Lohuizen.

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen een vrijwilligersvergoeding. Het secretariaat van de Stichting wordt verzorgd door een bureau dat op afstand secretariële ondersteuning biedt.

Policy
The policy is aimed at giving substance to the objective by granting subsidies and initiating, implementing and financing projects related to the intellectual legacy of Prof. Van Eesteren and Prof. Ir. Van Lohuizen, as well as developing and promoting urban development, planning and landscape architecture in their spirit.

Plannen / activiteiten in 2022
In de zomer van 2022 agendeerde de EFL Stichting de urgentie om het thema rechtvaardigheid te koppelen aan de opgave van klimaattransitie en via ontwerp en onderzoek beter in de vingers te krijgen wat zo’n vraagstuk ruimtelijke behelst. Zes multidisciplinaire teams zijn door de stichting geselecteerd om hun ingediende voorstellen nader uit te werken. Uiteindelijk is het de bedoeling dat drie teams financieel in staat worden gesteld te pionieren met het werken aan ruimtelijke voorstellen rondom drie verschillende thema’s.

Verkorte staat van baten en lasten 2022
Net investment result      -987.246
Other income                    0
Total income      -987.246
Other expenses     -61.833
Committed grants and contributions to projects   -258.590
Total expenses      -320.423
Balance of total assets and liabilities    -1.307.669

 

Click here for the standard ANBI form for charitable funds.

Klik hier voor het jaarverslag 2021.