De EFL Stichting is op zoek naar voorstellen waarin het gedachtengoed van Van Eesteren en Van Lohuizen op een eigentijdse manier is vertaald. Daarbij is het raakvlak tussen onderzoek, ontwerp, politiek en beleid essentieel. Aanvragen die inspelen op actuele vraagstukken en daarmee een kennislacune opvullen worden door het huidige bestuur extra gewaardeerd. Wij nodigen partijen, die zich hierin herkennen, van harte uit om een aanvraag in te dienen.

Would you like to apply for a grant directly? Then fill in the grant application form below.

Het formulier zal worden beoordeeld door de EFL-bestuursleden.

Lees voordat u het formulier invult de subsidievoorwaarden aandachtig door.