Contact

De Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting beheert de geestelijke en intellectuele nalatenschap van de architect-stedenbouwkundige prof. C. van Eesteren en van zijn collega en geestverwant planoloog/stedenbouwkundige prof. ir. Th.K. van Lohuizen.

Postal address:
PO Box 15
1000 AA Amsterdam

Contact
Femke E. Dijkstra
T 06 – 49 29 33 44
E info@efl-stichting.nl

Reach
Mon. di. & Thurs. from 10.00 - 16.30 hrs.