Shinnosuke Wasswa, TU Delft

Reiskosten ivm masteronderzoek met als titel ‘(re)framing narratives: leveraging storytelling for a just forest economy in Kampala’s city region’.

Hoewel commerciële boomplantages proberen te voldoen aan de toenemende vraag naar bouwmateriaal en brandstof in het snel verstedelijkende Kampala, hebben ze nadelige sociaal-culturele en ecologische gevolgen gehad voor de stad en de omliggende gebieden. De toename van commerciële bosplantages, bestaande uit overwegend uitheemse boomsoorten, verergert de onherstelbare decimering van de biodiversiteit, het ongerechtvaardigde verlies van het levensonderhoud van mensen en de culturele vervreemding , vooral in landelijke gebieden waar boomplantages alomtegenwoordig zijn geworden. Het hoofddoel van de studie is om een ​​lokaal verhaal te ontwikkelen op basis van het vertellen van verhalen en het ‘anders weten’ (Ortiz, 2022), om een ​​rechtvaardige boseconomie voor te stellen in de stadsregio van Kampala.

More grants

Ninad Sanjay Sansare, TU Delft

Travel expenses master's research in Urbanism, to Kashmir, India... Read More

Tamira Tummers, Eindhoven

Nic. H.M. Tummers (1928-2020) – De beeldhouwer stapt de stad in – Het nader onderzoek naar werk,… Read More

Maike van Stiphout, DS Landscape Architects

Research and development of "The first guide to biodiversity in urban design and development"... Read More

Désirée van Hoek, Amsterdam

Photo documentary 'A Note on Downtown' (working title) This research is the result of a twelve-year photographic investigation into... Read More
view all grants