Winnaars Open Oproep klimaatrechtvaardige wereld bekend

Ontwerpen aan een klimaatrechtvaardige wereld brengt pijnlijk helder de actuele schaarstes van voedsel, water en ruimte in beeld

De drie winnende teams van de Open Oproep Ontwerpen aan een klimaatrechtvaardige wereld zijn bekend! In het Van Eesteren Museum hebben zes genomineerde teams hun voorstellen gepitcht. Tijdens een wervelende show zijn veel aspecten van klimaatrechtvaardigheid aan de orde gekomen. De drie winnende teams krijgen elk €50.000 om in het komende jaar hun voorstel verder uit te werken.

In de prijzen vielen de drie projecten die de meest actuele en urgente thema’s rondom schaarste adresseren: voedsel, drinkwater en een dak boven je hoofd. Een scherpe en ook nodige keuze, aldus de jury, want het onderwerp klimaatrechtvaardigheid draait om de meest essentiële zaken van het leven. Deze staan voor velen onder druk, op mondiaal én nationaal niveau.

Project Nederland Veganland, onder leiding van Arjen Venema (Strootman Landschapsarchitecten) en Jan Willem Erisman (expert landbouwsystemen Universiteit Leiden) stelt een radicale denkoefening voor: stel, het is in Nederland verboden om grond te gebruiken voor de productie van veevoer, vlees of zuivel. En het is ook verboden om veevoer te importeren. Wat zou dat kunnen betekenen voor klimaatrechtvaardigheid?

Het voorstel Rechtvaardig drinkwaterlandschap met een team, getrokken door Hugo Schuitemaker en Marieke Rietbergen van de Design Innovation Group, onderzoekt hoe bij toenemende vraag en teruglopende beschikbaarheid van schoon oppervlakte- en grondwater de winning van en toegang tot (drink)water rechtvaardig verlopen. Met hun pitch toonden teamleden aan hoe nijpend deze kwestie voor Nederland is.

Met project Humanity on the move onderzoekt het team met als trekkers de twee stedenbouwers Lena Knappers (Atelier Rijksbouwmeester) en Bram van Ooijen (UFO Urbanism) hoe het klimaat van de komende eeuw gaat bepalen waar en hoe we wonen. Het team wil vier scenario’s schetsen met ieder andere uitgangspunten met betrekking tot klimaatverandering, migratie en de organisatie van ruimte. Doel is een debat op gang te brengen om migratie in de huidige politieke en maatschappelijke context te heroverwegen.

De winnende opgaven vragen elk om grote systeemveranderingen. De kennis en inzichten die de drie voorstellen gaan voortbrengen zijn belangrijk om het thema scherper plek te geven binnen het huidige ontwerpdiscours. De EFL Stichting nodigt de inzenders van de voorstellen, die in deze en de vorige ronde niet geselecteerd zijn, uit om betrokken te blijven bij het voeren van dit gesprek als een actieve community of practice.

Foto: Ingrid Koenen

Het bestuur van de Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting nodigde speciaal voor de Open Oproep twee gastjuryleden uit om samen de projecten te beoordelen: mr. Sandor Gaastra (DG Klimaat en Energie Ministerie EZK) en dr. Caroline Newton (fellow Van Eesteren leerstoel TU Delft). De jury bestaat verder uit de bestuursleden van de stichting.

Lees hier het juryrapport. Lees hier meer over het hele traject van de Open Oproep.

Meer actueel

Seminar ‘Absolutely fabulous!’

Tijdens de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog heerste er een verlangen naar optimistische ontwerpen. Architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten speelden een belangrijke rol in… Read More

‘Nederland kent geen ruimtetekort’

Op weg naar een plantaardig dieet? Berno Strootman gelooft dat zestig procent van onze landbouwgrond voldoende is om twintig miljoen Nederlanders op een gezonde manier… Read More
alle berichten