Nieuw beleid

De EFL Stichting richt haar vizier op de toekomst.

DE EFL Stichting wil een grotere bijdrage leveren aan het actuele vakdebat van de ruimtelijke planning- en ontwerpdisciplines. Bij het beoordelen van subsidieaanvragen zal vanaf 1 december 2018 de relevantie voor de hedendaagse ontwikkeling van stad en land, zwaarder meewegen. Wat is de nagestreefde c.q. mogelijke impact van het ingediende voorstel op beleid, politiek, ontwerp en onderzoek? Welke nieuwe inzichten  en welke nieuwe kennis levert het op die ons kan helpen steden en landschappen beter te doorgronden zodat we  betere keuzes kunnen maken voor de toekomst?  EFL is op zoek naar voorstellen met lessen die voor andere partijen relevant kunnen zijn.

Meer actueel

‘Shallow waters ‘op de Architectuurbiënnale in Venetië

Naast ‘City to dust’ door Studio LA, heeft de EFL-stichting het project ‘Shallow waters’ door bureau LADA ondersteund. Deze foto expositie is momenteel te bewonderen… Read More

Van Eesteren Leerstoel

In 2013 is aan de TU Delft de Van Eesteren Leerstoel ingesteld. Deze wordt gefinancierd door de EFL Stichting, het Deltaprogramma IJsselmeergebied en de TU… Read More
alle berichten