Viktor Wildeboer, UvA

Reiskosten Hongkong ivm masteronderzoek naar hergebruik van bouwafval.

Meer subsidies

Lodewijk Luken, TU Delft

Reiskosten Ilha Paquetá, Brazilië, afstudeerproject binnen de leerstoel ‘Architectural Engineering’… Read More

Architectura & Natura

Publicatie promotie-onderzoek ‘Hidden landscapes. The Metropolitan Garden and the Genius Loci’… Read More

Uitgeverij Blauwdruk, Wageningen

Themadossier De Blauwe Kamer over ‘het gemene goed’… Read More
bekijk alle subsidies