Stichting TAAK, Deventer

Tentoonstellingsproject Cyril Lixenberg in Dronten.

In 1997, bij het 25-jarig bestaan van de gemeente Dronten, heeft kunstenaar Cyril Lixenberg een route van 25+1 monumentale sculpturen gerealiseerd in de publieke ruimte. Nu Dronten 50 jaar bestaat wordt met een tentoonstelling in De Meerpaal, een fotoproject in het publieke domein, een publicatie, interviews, een debatmiddag over kunstenaarsnalatenschappen en educatieve workshops deze nog bestaande route opnieuw belicht. Het project met oral history als basis is tevens een innovatieve manier om met kunstenaarsnalatenschappen om te gaan, een thema dat zowel in de publicatie in publieksactiviteiten wordt belicht.

Het project draait om de vraag, hoe inwoners zich de door de naamgevers mede uitgedachte en ontworpen IJsselmeerpolders als woonomgeving hebben eigen gemaakt. Er is een mooie parallel tussen de beeldende principes van Lixenberg, die sculpturen in drie dimensies uit het platte vlak deed oprijzen, de polders als steeds meer ingevulde vlakte en het vlak van de tekentafel van de naamgevers, die er ook aan hechten om hun wereld van ideeën (en zeker voor Van Lohuizen, feitelijke gegevens) te verwezenlijken in een reële, fysieke leefomgeving.

Meer subsidies

Henry Endemann, TU Delft

Reiskosten naar China voor masteronder-zoek naar transformatie van peri-urban regio’s… Read More

Space Encounters, Amsterdam

Het onderzoek ‘De nieuwe belofte van Nieuw West’ beoogt om na te denken over creatieve manieren om… Read More

Coöperatie TAAK, Amsterdam

Social Capital – world building lab… Read More

Shivam Srivastava, TU Delft

Reiskosten Durban ivm onderzoek in kader project COCREATE MYCITY DURBAN, SOUTH AFRICA… Read More
bekijk alle subsidies