Stichting Archis, Amsterdam

Publicatie ‘Paden door de Jungle’

De publicatie wordt een bundeling van artikelen – zowel een tijdsbeeld als een voorbeeld van kwalitatief hoogstaande kritiek van Hans van Dijk. Zowel een portret van zijn werk als journalist, criticus en hoofdredacteur, als van een invloedrijke generatie ontwerpers en het toenmalig maatschappelijk debat over structuralisme, stadsvernieuwing, (post)modernisme, en de legitimiteit van architectuur en stedenbouw. In het werk van criticus Hans van Dijk (1948-2021) zijn enkele hoofdthema’s te herkennen die tot op de dag van vandaag kernkwesties in het vakgebied van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur vormen. Vragen als ‘wat is de verhouding tussen de Staat en de vakgemeenschap’, ‘is stedenbouw het speelveld van de (nationale) overheid en architectuur van particuliere partijen of liggen die verhoudingen anders’, en ‘ontwerpen: namens wie en uit wiens naam’ lopen als een rode draad door de stukken die hij schreef. Door opnieuw de aandacht te vestigen op een inspirerende en invloedrijke stem uit de bloeitijd van de architectuurkritiek, kan een nieuwe generatie schrijvers geïnspireerd worden.

Meer subsidies

Lieke Prins, CEDLA, Amsterdam

Reiskosten naar Colombia ivm PhD project ‘Creative hangouts in urban spaces’. Read More

Stichting Ideas on Paper

Project ‘Groot-Amsterdam > metropool in ontwikkeling’. Read More

TU Delft

Port City Atlas: Mapping European Port City Territories: From understanding to design. Met de voorgestelde Port City… Read More

Floor Milikowski, Amsterdam

Onderzoeksjournalistiek boek met als werktitel ‘Van wie is de stad?’… Read More
bekijk alle subsidies